Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na pn. Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno - socjalnego na Składowisku Odpadów w Gwiazdowie, gm. Sławno