Inspektor Ochrony Danych

Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można dzwonić na nr 606 432 012, pisać na adres e-mail: iod.mpgkim@slawno.pl lub na adres spółki.