Nazwa Typ Data Operacja
Informacja z otwarcia ofert plik 2024-02-16 07:27:54 UTWORZENIE
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia plik 2024-02-14 09:41:45 UTWORZENIE
Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 z Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno. element menu 2024-02-07 10:04:03 UTWORZENIE
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej plik 2024-02-07 10:02:28 UTWORZENIE
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie plik 2024-02-07 10:02:27 UTWORZENIE
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy plik 2024-02-07 10:02:26 UTWORZENIE
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie podmiotu plik 2024-02-07 10:02:25 UTWORZENIE
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie konsorcjum plik 2024-02-07 10:02:24 UTWORZENIE
Ogłoszenie o zamówieniu plik 2024-02-07 10:02:23 UTWORZENIE
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz usług plik 2024-02-07 10:02:22 UTWORZENIE
SWZ plik 2024-02-07 10:02:20 UTWORZENIE
Załącznik nr 6 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia plik 2024-02-07 10:02:15 UTWORZENIE
Załącznik nr 5 do SWZ - PPU plik 2024-02-07 10:02:14 UTWORZENIE
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie ws. specustawy plik 2024-02-07 10:02:12 UTWORZENIE
Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gwiazdowie, gm. Sławno, badanie odpadów dopuszczonych do składowania oraz badanie stabilizatu na lata 2024-2025 element menu 2024-01-17 11:12:05 UTWORZENIE