Nazwa Typ Data Operacja
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie specustawy. plik 2024-03-22 15:07:36 UTWORZENIE
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej plik 2024-03-22 15:07:35 UTWORZENIE
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie konsorcjum plik 2024-03-22 15:07:35 UTWORZENIE
Załącznik nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zbiornik plik 2024-03-22 15:07:34 UTWORZENIE
Załącznik nr 5 do SWZ - PPU plik 2024-03-22 15:07:33 UTWORZENIE
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz dostaw plik 2024-03-22 15:07:32 UTWORZENIE
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby plik 2024-03-22 15:07:31 UTWORZENIE
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie 125 ust. 1 plik 2024-03-22 15:07:30 UTWORZENIE
Załącznik nr 1 do SWZ plik 2024-03-22 15:07:29 UTWORZENIE
SWZ plik 2024-03-22 15:07:28 UTWORZENIE
Informacja z otwarcia ofert plik 2024-03-22 15:07:22 UTWORZENIE
Informacja o kwocie Zamawiającego plik 2024-03-22 15:07:20 UTWORZENIE
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych w stacjach dystrybucyjnych Dostawcy na terenie miasta Sławno do pojazdów MPGKiM Sp. z o.o. w Sławnie na okres 24 miesięcy element menu 2024-03-12 10:59:40 UTWORZENIE
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie 125 ust. 1 plik 2024-03-12 10:56:42 UTWORZENIE
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie konsorcjum plik 2024-03-12 10:56:40 UTWORZENIE