Nazwa Typ Data Operacja
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie specustawy plik 2024-03-12 10:56:39 UTWORZENIE
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz stacji plik 2024-03-12 10:56:38 UTWORZENIE
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty plik 2024-03-12 10:56:37 UTWORZENIE
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej plik 2024-03-12 10:56:35 UTWORZENIE
Załącznik nr 5 do SWZ - PPU plik 2024-03-12 10:56:29 UTWORZENIE
Załącznik nr 6 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia plik 2024-03-12 10:56:28 UTWORZENIE
Ogłoszenie o zamówieniu plik 2024-03-12 10:56:26 UTWORZENIE
SWZ plik 2024-03-12 10:56:24 UTWORZENIE
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby plik 2024-03-12 10:56:14 UTWORZENIE
Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 150102 – opakowania z tworzyw sztucznych z Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno element menu 2024-02-29 18:21:44 UTWORZENIE
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie specustawy plik 2024-02-29 18:20:41 UTWORZENIE
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej plik 2024-02-29 18:20:40 UTWORZENIE
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie konsorcjum plik 2024-02-29 18:20:39 UTWORZENIE
Załącznik nr 6 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia plik 2024-02-29 18:20:38 UTWORZENIE
Załącznik nr 5 do SWZ - PPU. plik 2024-02-29 18:20:37 UTWORZENIE