Nazwa Typ Data Operacja
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz usług plik 2024-02-29 18:20:36 UTWORZENIE
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby plik 2024-02-29 18:20:35 UTWORZENIE
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie 125 ust. 1 plik 2024-02-29 18:20:34 UTWORZENIE
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy plik 2024-02-29 18:20:32 UTWORZENIE
SWZ plik 2024-02-29 18:20:31 UTWORZENIE
Ogłoszenie o zamówieniu plik 2024-02-29 18:20:25 UTWORZENIE
Informacja z otwarcia ofert plik 2024-02-16 07:27:54 UTWORZENIE
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia plik 2024-02-14 09:41:45 UTWORZENIE
Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 z Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno. element menu 2024-02-07 10:04:03 UTWORZENIE
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej plik 2024-02-07 10:02:28 UTWORZENIE
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie plik 2024-02-07 10:02:27 UTWORZENIE
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy plik 2024-02-07 10:02:26 UTWORZENIE
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie podmiotu plik 2024-02-07 10:02:25 UTWORZENIE
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie konsorcjum plik 2024-02-07 10:02:24 UTWORZENIE
Ogłoszenie o zamówieniu plik 2024-02-07 10:02:23 UTWORZENIE