Nazwa Typ Data Operacja
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz usług plik 2024-02-07 10:02:22 UTWORZENIE
SWZ plik 2024-02-07 10:02:20 UTWORZENIE
Załącznik nr 6 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia plik 2024-02-07 10:02:15 UTWORZENIE
Załącznik nr 5 do SWZ - PPU plik 2024-02-07 10:02:14 UTWORZENIE
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie ws. specustawy plik 2024-02-07 10:02:12 UTWORZENIE
Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gwiazdowie, gm. Sławno, badanie odpadów dopuszczonych do składowania oraz badanie stabilizatu na lata 2024-2025 element menu 2024-01-17 11:12:05 UTWORZENIE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT MONITORING plik 2024-01-17 11:11:05 UTWORZENIE
Załącznik nr 1 - Formularz oferty plik 2024-01-17 11:11:01 UTWORZENIE
Zamówienia - 2024 rok element menu 2024-01-17 11:08:01 UTWORZENIE
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik 2023-12-14 07:44:26 UTWORZENIE
Informacja z otwarcia ofert plik 2023-11-22 08:13:34 UTWORZENIE
Informacja o awarii plik 2023-11-20 12:11:57 UTWORZENIE
Informacja o kwocie zamawiającego plik 2023-11-20 09:29:26 UTWORZENIE
Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 z Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno element menu 2023-10-18 14:31:33 UTWORZENIE
Załącznik nr 11 do SWZ - oświadczenie RODO plik 2023-10-18 14:30:12 UTWORZENIE