Fundusz rekultywacyjny

Zgodnie z art. 137 ust. 6 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012: "Zarządzający składowiskiem odpadów podaje do publicznej wiadomości, w tym zamieszcza na stronie internetowej o ile ją posiada, udział w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny".

W związku z powyższym wymaganiem informujemy, iż udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów do składowania wynosi 4,17%.

Wytworzył:
Prezes Zarządu Jacek Ścigała
(2018-01-01)
Udostępnił:
Stola Tomasz
(2019-10-10 20:41:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Stola Tomasz
(2019-10-10 20:42:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki