Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 z Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno. element menu 2024-02-07 10:04:03 UTWORZENIE
Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gwiazdowie, gm. Sławno, badanie odpadów dopuszczonych do składowania oraz badanie stabilizatu na lata 2024-2025 element menu 2024-01-17 11:12:05 UTWORZENIE
Zamówienia - 2024 rok element menu 2024-01-17 11:08:01 UTWORZENIE
Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 z Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno element menu 2023-10-18 14:31:33 UTWORZENIE
Dostawa i montaż bram szybkobieżnych w Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, Gm. Sławno element menu 2023-09-26 18:46:34 UTWORZENIE
Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 z Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno element menu 2023-09-12 20:55:50 UTWORZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru w inwestycji pn. „DOSTOSOWANIE INSTALACJI DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI GWIAZDOWO NA DZIAŁCE NR 370 OBRĘB 0005 DO WYMOGÓW BAT (NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNOLOGII) POPRZEZ HERMETYZACJĘ HALI” element menu 2023-07-28 16:47:05 UTWORZENIE
Dostosowanie Instalacji do Mechaniczno-biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gwiazdowo na działce nr 370 obręb 0005 do wymogów BAT (najlepszych dostępnych technologii) poprzez hermetyzację hali element menu 2023-07-26 14:49:09 UTWORZENIE
Dane adresowe dokument HTML 2023-04-26 17:47:46 MODYFIKACJA
Dane adresowe element menu 2023-04-26 17:47:46 MODYFIKACJA
Dane adresowe dokument HTML 2023-04-26 17:45:53 MODYFIKACJA
Dane adresowe element menu 2023-04-26 17:45:53 MODYFIKACJA
Zaproszenie do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 190503 - kompost niodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) element menu 2023-04-14 17:08:21 UTWORZENIE
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu wolnobieżnego należącego do floty Spółki element menu 2023-03-16 17:13:16 UTWORZENIE
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż łyżki do ładowarki czołowej element menu 2023-03-08 16:15:57 MODYFIKACJA