ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru w inwestycji pn. „DOSTOSOWANIE INSTALACJI DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI GWIAZDOWO NA DZIAŁCE NR 370 OBRĘB 0005 DO WYMOGÓW BAT (NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNOLOGII) POPRZEZ HERMETYZACJĘ HALI”

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki