Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Przetarg na odbiór i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 ze składowiska Odpadów w Gwiazdowie, gm. Sławno element menu 2022-01-05 14:59:29 MODYFIKACJA
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem technologii do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych element menu 2022-01-05 14:59:25 MODYFIKACJA
Przetarg na odbiór i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 ze Składowiska Odpadów w Gwiazdowie, gm Sławno. element menu 2022-01-05 14:59:21 MODYFIKACJA
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych w stacjach dystrybucyjnych Dostawcy na terenie miasta Sławno do pojazdów MPGKiM Sp. z o.o. w Sławnie na okres 24 miesięcy element menu 2022-01-05 14:59:16 MODYFIKACJA
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno - socjalnego na Składowisku Odpadów w Gwiazdowie, gm. Sławno element menu 2022-01-05 14:59:12 MODYFIKACJA
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania - Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno - socjalnego na Składowisku Odpadów w Gwiazdowie, gm. Sławno II element menu 2022-01-05 14:59:08 MODYFIKACJA
Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno - socjalnego na Skladowisku Odpadow w Gwiazdowie, gm. Stawno element menu 2022-01-05 14:59:03 MODYFIKACJA
Zaproszenie do składania ofert na "Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej rozbudowy RIPOK w Gwiazdowie" element menu 2022-01-05 14:59:01 MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamówieniu "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 z RIPOK w Gwiazdowie, gm. Sławno." element menu 2022-01-05 14:58:59 MODYFIKACJA
Prezes Zarządu Jacek Ścigała ogłasza przetarg nieograniczony na: ZAKUP ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ NA POTRZEBY MPGKiM SP. Z O.O. W SŁAWNIE element menu 2022-01-05 14:58:56 MODYFIKACJA
Prezes Zarządu Jacek Ścigała ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę urządzenia myjącego pojemniki na odpady element menu 2022-01-05 14:58:54 MODYFIKACJA
Prezes Zarządu Jacek Ścigała ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę urządzenia myjącego pojemniki na odpady element menu 2022-01-05 14:58:51 MODYFIKACJA
Zaproszenie do składania ofert - Przebudowa i rozbudowa budynku magazynowo - gospodarczego element menu 2022-01-05 14:58:48 MODYFIKACJA
Zaproszenie do składania ofert - zakup rębaka do gałęzi element menu 2022-01-05 14:58:46 MODYFIKACJA
Zaproszenie do składania ofert - odgazowanie korpusu odpadów element menu 2022-01-05 14:58:43 MODYFIKACJA