Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego trzyosiowego z zabudową do zbiórki odpadów stałych i odpadów selektywnie zbieranych (szkło, plastik, papier) element menu 2022-01-05 15:00:29 MODYFIKACJA
Zaproszenie do składania ofert w sprawie opracowania dokumentacji technicznej wielobranżowej rozbudowy składowiska odpadów w Gwiazdowie element menu 2022-01-05 15:00:25 MODYFIKACJA
Zaproszenie do składania ofert w zakresie obsługi kredytu inwestycyjnego do wysokości 450000,00 PLN element menu 2022-01-05 15:00:21 MODYFIKACJA
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego trzyosiowego z zabudową do zbiórki odpadów stałych i odpadów selektywnie zbieranych (szkło, plastik, papier) w formie leasingu operacyjnego element menu 2022-01-05 15:00:16 MODYFIKACJA
Ustny przetarg na zbycie smochodu specjalistycznego: Karawan Mercedes rok prod. 2004 element menu 2022-01-05 15:00:10 MODYFIKACJA
Przetarg na bezgotówkowy zakup paliw płynnych w stacjach dystrybucyjnych Dostawcy na terenie miasta Sławno do pojazdów MPGKiM Sp. z o.o. w Sławnie na okres 24 miesięcy element menu 2022-01-05 15:00:06 MODYFIKACJA
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sławnie ogłasza przetarg ustny na zbycie ruchomości element menu 2022-01-05 15:00:03 MODYFIKACJA
Przetarg nieograniczony, powyżej 14000 Euro na Wykonanie, dostawa i montaż kabiny sortowniczej dla składowiska odpadów w Gwiazdowie w celu usprawnienia systemu sortowania odpadów w Powiecie Sławieńskim element menu 2022-01-05 14:59:59 MODYFIKACJA
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarski Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sławnie, ogłasza przetarg ustny na zbycie ruchomości element menu 2022-01-05 14:59:55 MODYFIKACJA
Przetarg na usprawnienie systemu gospodarki odpadami w Powiecie Sławieńskim poprzez rozbudowę składowiska odpadów w Gwiazdowie element menu 2022-01-05 14:59:52 MODYFIKACJA
Zaproszenie do składania ofert: "Usprawnienie systemu gospodarki odpadami w Powiecie Sławieńskim poprzez rozbudowę składowiska odpadów w Gwiazdowie" element menu 2022-01-05 14:59:48 MODYFIKACJA
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie udzielenia i obsługi kredytu inwestycyjnego do wysokości 662 428,00 PLN, kredytu obrotowego do wysokości 654 284,00 PLN oraz kredytu pomostowego do wysokości 640 060,00 PLN element menu 2022-01-05 14:59:44 MODYFIKACJA
Przetarg nieograniczony na bezgotówkowy zakup paliw płynnych w stacjach dystrybucyjnych Dostawcy na terenie miasta Sławno do pojazdów MPGKiM Sp. z o.o. element menu 2022-01-05 14:59:40 MODYFIKACJA
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych w stacjach dystrybucyjnych Dostawcy na terenie miasta Sławno do pojazdów MPGKiM Sp. z o.o. w Sławnie na okres 24 miesięcy od 01 października 2011 do 30 września 2013 roku element menu 2022-01-05 14:59:36 MODYFIKACJA
Oferta na kredyt inwestycji dla projektu pn. Usprawnienie systemu gospodarki odpadami w Powiecie Sławieńskim poprzez rozbudowę składowiska odpadów w Gwiazdowie element menu 2022-01-05 14:59:33 MODYFIKACJA