☰ Menu
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sławnie

Poniedziałek 15.04.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sławnie (mpgkim.slawno.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Ogłoszenia o zamówieniach 119214
2 Dane adresowe 82784
3 Zamówienia - 2020 rok 13740
4 Zamówienia - 2019 rok 13734
5 Zamówienia - 2021 rok 6767
6 Zamówienia - 2022 rok 6539
7 Redakcja Biuletynu 2278
8 Dostęp do Informacji Publicznej 2128
9 Moja sprawa 2083
10 Instrukcja korzystania z BIP 2081
11 Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 1972
12 Kolejność załatwiania spraw 1940
13 Zamówienia - 2023 rok 1650
14 Akt założycielski spółki aktualny na 27.02.2013 r. 1583
15 Polityka Prywatności 1564
16 Zamówienia publiczne 1372
17 Obowiązki informacyjne 1365
18 NIP 1341
19 REGON 1295
20 Inspektor Ochrony Danych 964
21 Deklaracja dostępności 890
22 Informacja 689
23 Załatwianie spraw 458
24 Ochrona danych osobowych 453
25 Dane adresowe 394
26 Fundusz rekultywacyjny 325
27 Biuletyn Informacji Publicznej 320
28 Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 150102 – opakowania z tworzyw sztucznych z Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno 1/2023 167
29 Dostosowanie Instalacji do Mechaniczno-biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gwiazdowo na działce nr 370 obręb 0005 do wymogów BAT (najlepszych dostępnych technologii) poprzez hermetyzację hali 133
30 Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych pojazdów należących do floty Spółki 118
31 Zaproszenie do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 190503 - kompost niodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) 114
32 Zaproszenie do składania ofert na: „Sukcesywna dostawa worków z folii polietylenowej LDPE do selektywnej zbiórki odpadów u źródła o pojemności 120l w okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.” 97
33 lewe menu 93
34 Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 z Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno 92
35 II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych pojazdów należących do floty Spółki 90
36 II Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych pojazdów należących do floty Spółki 90
37 Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu wolnobieżnego należącego do floty Spółki 84
38 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru w inwestycji pn. „DOSTOSOWANIE INSTALACJI DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI GWIAZDOWO NA DZIAŁCE NR 370 OBRĘB 0005 DO WYMOGÓW BAT (NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNOLOGII) POPRZEZ HERMETYZACJĘ HALI” 75
39 Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 z Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno 75
40 Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż łyżki do ładowarki czołowej 73
41 Przetarg nieograniczony na sprzedaz łyżki do ładowarki 71
42 Dostawa i montaż bram szybkobieżnych w Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, Gm. Sławno 66
43 Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gwiazdowie, gm. Sławno, badanie odpadów dopuszczonych do składowania oraz badanie stabilizatu na lata 2024-2025 18
44 Zamówienia - 2024 rok 10
 
liczba odwiedzin: 82784