Dostosowanie Instalacji do Mechaniczno-biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gwiazdowo na działce nr 370 obręb 0005 do wymogów BAT (najlepszych dostępnych technologii) poprzez hermetyzację hali

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki